Spis klas


Klasa Nazwa klasy Wychowawca
I A Matematyczno-informatyczna Anna Borowiec
I B Humanistyczna z edukacją medialną i prawną Ewelina Hoszman
I C1 Biologiczno-chemiczna z edukacją medyczną Tomasz Piasecki
I C2 Biologiczno-chemiczna z edukacją medyczną Bożena Madej-Stefanowska
I D Architektoniczna z grafiką komputerową Katarzyna Wójcik
I E Przyrodnicza z edukacją prozdrowotną Robert Wójcicki
I F Językowa z edukacją psychologiczną Małgorzata Derek-Nowodyła
II A Matematyczno-informatyczna Agnieszka Grzywacz
II B Humanistyczna z edukacją medialną i prawną Anna Fulczyńska
II C Biologiczno-chemiczna z edukacją medyczną Justyna Kuszek
II D Matematyczno-fizyczna Mirosława Bąkowska
II E Przyrodnicza Anna Kucharczyk
III A Matematyczno-informatyczna Anna Zasławska
III B Humanistyczna z edukacją medialną i prawną Małgorzata Roszak
III C Biologiczno-chemiczna z edukacją medyczną Marcin Twardowski
III D Matematyczno-fizyczna Zbigniew Masłowski
III E Przyrodnicza Waldemar Małek
IV A p Matematyczno-informatyczna Piotr Widziewicz
IV B p Humanistyczna z edukacją medialną i prawną Joanna Piskorska-Gomoliszek
IV C p Biologiczno-chemiczna z edukacją medyczną Beata Stempek
IV D p Matematyczno-fizyczna Anna Kruszczyńska
IV E p Przyrodnicza Agnieszka Selwat
Zmodyfikowano: 2022-12-15
Menu