Spis klas


Klasa Nazwa klasy Wychowawca
I A Matematyczno-informatyczna Wojciech Jaśkiewicz
I B Humanistyczna z edukacją medialną i prawną Joanna Piskorska-Gomoliszek
I C Biologiczno-chemiczna z edukacją medyczną Bartosz Chwast
I D Architektoniczna z grafiką komputerową Aneta Pąchalska
I E Przyrodnicza z edukacją prozdrowotną Anna Kruszczyńska
I F Językowa z edukacją psychologiczną Małgorzata Ślabska
II A Matematyczno-informatyczna Anna Borowiec
II B Humanistyczna z edukacją medialną i prawną Ewelina Hoszman
II C1 Biologiczno-chemiczna z edukacją medyczną Tomasz Piasecki
II C2 Biologiczno-chemiczna z edukacją medyczną Bożena Madej-Stefanowska
II D Architektoniczna z grafiką komputerową Katarzyna Wójcik
II E Przyrodnicza z edukacją prozdrowotną Robert Wójcicki
II F Językowa z edukacją psychologiczną Małgorzata Derek-Nowodyła
III A Matematyczno-informatyczna Agnieszka Grzywacz
III B Humanistyczna z edukacją medialną i prawną Anna Fulczyńska
III C Biologiczno-chemiczna z edukacją medyczną Justyna Kuszek
III D Matematyczno-fizyczna Mirosława Bąkowska
III E Przyrodnicza Anna Kucharczyk
IV A Matematyczno-informatyczna Anna Zasławska
IV B Humanistyczna z edukacją medialną i prawną Małgorzata Roszak
IV C Biologiczno-chemiczna z edukacją medyczną Marcin Twardowski
IV D Matematyczno-fizyczna Zbigniew Masłowski
IV E Przyrodnicza Waldemar Małek
Zmodyfikowano: 2023-08-25
Menu