Zebrania i konsultacje


Miesiąc Data Działanie
Wrzesień

05.09.2022

08.09.2022

Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów klas I

Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów klas II-IV

Listopad 24.11.2022 Wywiadówka śródokresowa dla rodziców klas I-IV
Grudzień 16.12.2022 Poinformowanie rodziców klas I-III oraz uczniów klas IV (pełnoletnich) o proponowanych ocenach semestralnych
Styczeń 26.01.2023 Zebranie wychowawców z rodzicami klas I-IV
Marzec 31.03.2023 Poinformowanie uczniów klas IV o proponowanych ocenach rocznych
Kwiecień 27.04.2023 Wywiadówka śródokresowa dla rodziców klas I-III
Maj 26.05.2023 Poinformowanie rodziców klas I-III o proponowanych ocenach rocznych
Zmodyfikowano: 2023-03-19
Menu