Terminarz


Rok szkolny 2022-2023

I semestr dla uczniów klas I-III – od 01.09.2022 r. do 22.01.2023 r.

II semestr dla uczniów klas IV – od 23.01.2023 r. do 28.04.2023 r.

II semestr dla uczniów klas I-III – od 23.01.2023 r. do 23.06.2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

31.10.2022 r., 02.05.2023 r., 04.05.2023 r., 05.05.2023 r., 08.05.2023 r., 09.05.2023 r., 09.06.2023 r.

Zmodyfikowano: 2021-11-16
Menu