Certyfikat za projekt „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym”

23-05-2023
W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klas pierwszych wzięli udział w projekcie „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym”, który realizowała Fundacja UNAWEZA Martyny Wojciechowskiej.  

Badanie prowadzone było metodą ankiety internetowej w oparciu o przygotowaną platformę badawczą. Wypełnianie przygotowanych kwestionariuszy najczęściej odbywało się na lekcjach informatyki oraz podczas godzin wychowawczych. Każdy uczeń samodzielnie odpowiadał na pytania zawarte w ankiecie.  

Kolejny etap projektu, to pilotażowy program profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”, który będzie dostępny w nadchodzącym roku szkolnym 2023/2024.  

Koordynatorami projektu w naszym Liceum są: pani Daniela Wołosińska – psycholog, pani Anna Borowiec - nauczyciel informatyki. 

Zamieścił/a: Filip Ziarno
Menu