44. tom „Szkiców Legnickich”

17-11-2023
. . .

W dniu 17 grudnia 2023 r. w auli naszego Liceum odbyła się promocja 44. tomu „Szkiców Legnickich”.  

Podczas uroczystości przedstawione zostały dwie prezentacje multimedialne na następujące tematy: 

  • Tadeusz Gumiński – redaktor naczelny „Szkiców Legnickich” – prezentacja Pani Izabeli Stasiak-Kicielińskiej (członka TPN), 

  • Dorobek „Szkiców Legnickich” – na podstawie artykułu mgr inż. Jerzego Fraszczyka „Szkic Szkiców” – prezentacja Pani Haliny Tamioły (członka TPN). 

Warto dodać, że Kapituła przyznała pośmiertnie Panu Tadeuszowi Gumińskiemu „Rudolfinę”. 

Następnie głos zabrał Wiceprezydent Miasta Legnicy – Pan Krzysztof Duszkiewicz, który pogratulował Prezesowi TPN – Panu Witoldowi Łaszewskiemu - otrzymania przez TPN tytułu laureata Nagrody Miasta Legnicy w 2022 roku oraz wydania kolejnego tomu „Szkiców Legnickich”. 

W dalszej kolejności, autorzy artykułów zamieszonych w 44. tomie zapoznali uczestników spotkania z ich treścią. 

 

 

Zamieścił/a: Stanisław Waluk
Menu